Wysyłka i zwroty

I.Wysyłka i zapłata

1. Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres dostawy (salonu firmowego Bednarstwo.com, prywatny lub firmowy, w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

2. Bednarstwo.com nie wysyła poza granicę Polski tych towarów ze swej oferty, których nie można kupić w Polsce drogą wysyłkową.

3. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski od 24 godzin do 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Bednasrtwo.com a Kupującym. W przypadku wysyłki za granicę termin dostawy wynosi od 4 do 6 dni roboczych.

4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski naliczany jest zgodnie z zasadami podanymi w cenniku dostaw: Koszt dostawy. Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów.

5. Płatności można dokonywać przy odbiorze produktów (za pobraniem), przelewem elektronicznym, kartą kredytową. Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w koszyku. Bednasrtwo.com zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczania poszczególnych typów płatności w zależności od kraju i sposobu dostawy.

6. Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.

7. Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.

8. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi 2 lata.

II. Gwarancje oraz zgodność towaru z umową

1. Produkty posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi 2 lata.

2. Bednarstwo.com zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad i odpowiada za ewentualną niezgodność towaru z umową.

III. Zwrot towaru i reklamacje

1. Poza wyjątkami określonymi w Ustawie, klient, który zakupił towar wysyłkowo w Bednasrtwo.com, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dostarczenia towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją. W takim przypadku towar wysyła klient na swój koszt.Uwaga! Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Szczegółowe pouczenie o możliwości i warunkach odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy znajduje się niżej, pod postanowieniami końcowymininiejszego Regulaminu.

2. Towar opisany w punkcie 1. można zamienić także na inny, pełnowartościowy towar. Zasady zwrotu są takie same jak w punkcie 1.

3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem Bednasrtwo.com. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu

a) osobiście w Zakład Bednarski Beka Spółka cywilna Piotr Drozdowski Celina Drozdowska wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną

lub

b) wysłanie produktu do Zakład Bednarski Beka Spółka cywilna Piotr Drozdowski Celina Drozdowska, Młodocin 48, 88-190 Barcin wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Bednarstwo.com wadliwego towaru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem na nasz koszt. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.

5.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

Więcej informacji w regulaminie.

W razie pytań, proszę o kontakt 

Piotr Drozdowski

e-mail: sklep@bednarstwo.com lub beka@beka.net.pl

tel. +48 504147363